Wie zijn wij

De Tilburgse naturistenvereniging is opgericht op 1 mei 1986. Op dit moment telt onze vereniging ruim 230 leden, die allen het naturisme een warm hart toedragen.
Een door de algemene ledenvergadering gekozen bestuur zorgt ervoor dat de vereniging met behulp van statuten en huishoudelijk reglement een koers vaart die de leden wensen. De omvang van het werk heeft ertoe geleid dat diverse commissies zijn ingesteld.

 
De verschillende commissies

Terreinbeheer:
Ontvangt de gasten en zorgt voor de vele dagelijkse activiteiten die nodig zijn om verblijf voor leden en gasten aangenaam te houden.

De technische commissie:
Draagt de zorg voor het goed functioneren van alle technische installaties, in overeenstemming met de regels zoals die in het ARBO besluit zijn opgenomen.

De groencommissie:
Beheert en onderhoudt de groenvoorziening op het terrein (7 hectaren).

De introductiecommissie:
Verwelkomt de nieuwe aspirant leden, ze geeft een toelichting op de verschillende tarieven maar ook op de normen en regels, verder introduceert de commissie deze leden op het terrein.

Recreatiecommissie:
Draagt zorg voor alle recreatieve activiteiten op het terrein.

Kascommissie:
Ziet erop toe dat de de financiële administratie correct wordt uitgevoerd en gerapporteerd.

Uiteraard voeren de commissies hun taken uit in nauw overleg met het bestuur.
Elke commissie wordt aangestuurd door een bestuurslid.